Hướng dẫn Đặt hàng & Theo dõi đơn hàng tại WBuy.Pro


1) HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG


Bước 1: Truy cập website http://shop.wbuy.pro
Bước 2: Chọn sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

*** Chọn sản phẩm *** Thêm vào giỏ hàng
Bước 3: Thanh toán

*** Đăng nhập để thanh toán


 

*** Điền thông tin địa chỉ Thanh toán & Vận chuyển


 

 *** Chọn Phương thức vận chuyển *** Chọn Phương thức thanh toán


 

*** Xem đơn hàng và kiểm tra thông tin Thanh toán trước khi Đặt hàng

Bước 4: Xác nhận đơn hàng qua Email2) HƯỚNG DẪN THEO DÕI ĐƠN HÀNG

Link theo dõi đơn hàng tại WBuy.Pro: http://shop.wbuy.pro/sales/guest/form/