Download tool của HIKVision

Danh sách Link Download của WBuy.Pro

Download tool của HIKVision

WBuy.Pro luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn cho dù các bạn đã là khách hàng của WBuy.Pro (đã từng mua hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi) hay chưa là khách hàng (nếu sau này các bạn cảm thấy hài lòng, có thể ủng hộ bằng cách mua hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì chúng tôi càng vui thêm), một cách nhanh nhất tại:

  • + Trung tâm hỗ trợ WBuy.Pro (các bạn có thể gửi yêu cầu bất cứ lúc nào, và hoàn toàn MIỄN PHÍ) tại: https://hotro.wbuy.pro/Tickets/Submit
  • + Hoặc tìm trước những thắc mắc mà bạn đang gặp phải (trước khi tạo yêu cầu) tại: https://hotro.wbuy.pro

Lưu ý: Các Tool sử dụng cho HIKVision sẽ được WBuy.Pro sắp xếp theo thứ tự Mới nhất nằm trên cùng

Tên File Link Download Ghi chú
Phần mềm SADP V3.0.0.10 tools (new)

Download Server Việt Nam (đăng ký để Tải nhanh)

Download Server VIP 1 

Download Server VIP 2

+ Phần mềm tính băng thông HIKVision (Bandwidth Calculator V2.0.0.3)

Download Server Việt Nam (đăng ký để Tải nhanh)

Download Server VIP 1 

Download Server VIP 2