Download các tool của Camera Dahua

Danh sách Link Download của WBuy.Pro

Download tool của Dahua

WBuy.Pro luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn cho dù các bạn đã là khách hàng của WBuy.Pro (đã từng mua hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi) hay chưa là khách hàng (nếu sau này các bạn cảm thấy hài lòng, có thể ủng hộ bằng cách mua hay sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì chúng tôi càng vui thêm), một cách nhanh nhất tại:


Lưu ý: Các Tool sử dụng cho Dahua sẽ được WBuy.Pro sắp xếp theo thứ tự Mới nhất nằm trên cùng

Tên File

Chọn Server tải về

(có nhiều Server dự phòng)

Ghi chú
+ Phần mềm Dahua ToolBox (v.1.06)

+ Download từ Server Việt Nam (đăng ký để Tải nhanh)

Download Server dự phòng 1

Download Server dự phòng 2

+ Xem những tính năng về Dahua ToolBox
ConfigTool 4.05 dành cho Dahua (Windows)

+ Download từ Server Việt Nam (đăng ký để Tải nhanh)

Download Server dự phòng 1

Download Server dự phòng 2

+ ConfigTool 4.01 dành cho Dahua (MacOS)

Download từ Server Việt Nam (đăng ký để Tải nhanh)

Download Server dự phòng 1

Download Server dự phòng 2

+ Phần mềm chuyển đổi định dạng DAV sang AVI

Download từ Server Việt Nam (đăng ký để Tải nhanh)

Download Server dự phòng 1

Download Server dự phòng 2

+ Xem Hướng dẫn cách chuyển định dạng file DAV sang AVI của Dahua